UVJETI UPOTREBE

POSLJEDNJA IZMJENA: listopad 2022.

PAŽLJIVO PROČITAJTE OVE UVJETE PRIJE UPOTREBE NAŠEG MREŽNOG MJESTA

Uvjeti upotrebe

Internetska adresa (URL) ovog mrežnog mjesta; costacoffee.hr („Mrežno mjesto“) u vlasništvu je Costa Limited, društva registriranog u Engleskoj i Walesu pod registarskim brojem 01270695, sa sjedištem na adresi Costa Limited, 3 Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Buckinghamshire, HP10 9QR i PDV ID brojem GB 310031975.

Mrežnim mjestom u Hrvatskoj upravlja Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. (dalje u tekstu „mi“, „nas“ i „naš“).

Kada govorimo o „vama“ ili „vašem“, mislimo na vas, osobu koja pristupa Mrežnom mjestu ili ga upotrebljava.

Coca- Cola HBC Hrvatska d.o.o. je društvo registrirano u Hrvatskoj pod registarskim brojem (OIB) 00228269289, s adresom u Sachsova 1, Zagreb.

Možete nam se javiti na bilo koji od načina u nastavku:

Svaki put kada upotrebljavate naše Mrežno mjesto, potvrđujete da prihvaćate ove uvjete upotrebe i da se slažete s njima. Ako se ne slažete s ovim uvjetima, ne smijete upotrebljavati naše Mrežno mjesto. Preporučujemo da ispišete kopiju ovih uvjeta za buduću upotrebu.

Ovi se uvjeti upotrebe odnose na sljedeća dodatna pravila, koja se također odnose na vašu upotrebu našeg Mrežnog mjesta:

Povremeno možemo izmijeniti ove uvjete. Posjetite ovu stranicu povremeno kako biste bili upućeni u eventualne izmjene svaki put kada posjetite Mrežno mjesto. Možete odrediti kada smo posljednji put izmijenili ove uvjete upotrebe prema gore navedenom datumu „POSLJEDNJA IZMJENA“. Potvrđujete i prihvaćate da prilikom svakog posjeta našeg Mrežnog mjesta pristupate i upotrebljavate naše Mrežno mjesto u skladu s inačicom uvjeta upotrebe koja je tada vrijedeća.

Povremeno možemo posuvremeniti i izmijeniti svoje Mrežno mjesto kako bismo odražavali promjene u svojim proizvodima i pružili najbolje moguće iskustvo svojim korisnicima s relevantnim sadržajem. Potvrđujete i prihvaćate da se oblik i priroda sadržaja našeg Mrežnog mjesta mogu promijeniti bez prethodne obavijesti. Iako ulažemo razumne napore u posuvremenjivanje informacija na svojem Mrežnom mjestu, ne izjavljujemo i ne jamčimo, bilo izričito bilo implicitno, da je sadržaj na našem Mrežnom mjestu točan, potpun ili ažuran.

6.1 Mrežno mjesto dostupno je besplatno. Ne jamčimo da će naše Mrežno mjesto ili bilo koji sadržaj na njemu uvijek biti dostupan ili bez prekida.Pristup Mrežnom mjestu dopušten je privremeno. Možemo obustaviti, ukinuti ili ograničiti dostupnost svih dijelova ili bilo kojeg dijela Mrežnog mjesta iz poslovnih i operativnih razloga. Nećemo biti odgovorni ako Mrežno mjesto iz bilo kojeg razloga ne bude dostupno u bilo kojem trenutku i tijekom bilo kojeg razdoblja. Pokušat ćemo vas obavijestiti u razumnom roku o svakoj obustavi ili o ukidanju.

6.2 Sami ste odgovorni za poduzimanje svih potrebnih koraka za pristup Mrežnom mjestu. Također ste dužni osigurati da su sve osobe koje Mrežnom mjestu pristupaju koristeći se vašim internetskim priključkom upoznate i suglasne s ovim uvjetima.

6.3 Mrežno mjesto i sadržaj na njemu služe samo u svrhu općeg informiranja. Nisu namijenjeni davanju savjeta na koje biste se trebali osloniti.

7.1 Mi smo vlasnici ili nositelji licencije za sva prava intelektualnog vlasništva u odnosu na Mrežno mjesto te u odnosu na sadržaj i materijale koji su na njemu objavljeni. Ta su djela zaštićena zakonima o intelektualnom vlasništvu i ugovorima diljem svijeta. Sva su takva prava pridržana.

7.2 Trebali biste pretpostaviti da autorska prava postoje u odnosu na sve što vidite ili pročitate na našem Mrežnom mjestu. Osim kako je navedeno u ovim uvjetima, dopušteno vam je samo pregledavanje i upotreba slika i sadržaja dostupnih na našem Mrežnom mjestu samo za vašu osobnu, nekomercijalnu upotrebu. Ne smijete kopirati, reproducirati, ponovno objavljivati, učitavati, mijenjati, prenositi ili distribuirati ili na bilo koji način upotrebljavati bilo koju sliku ili sadržaj na našem Mrežnom mjestu u komercijalne svrhe bez našeg prethodnog dopuštenja ili dopuštenja naših davatelja licencije. Svaka neovlaštena upotreba slika i sadržaja može predstavljati kršenje zakona o intelektualnom vlasništvu i zakona o zaštiti privatnosti te komunikacijskih propisa i statuta. Ne izjavljujemo da vaša upotreba materijala prikazanih na našem Mrežnom mjestu neće kršiti prava trećih strana.

7.3 Imajte na umu da neovlaštena upotreba Mrežnog mjesta ili bilo kojeg sadržaja na Mrežnom mjestu (uključujući, bez ograničenja, bilo koji softver koji je dostupan na Mrežnom mjestu) može u određenim pravnim nadležnostima rezultirati novčanom odštetom i drugim građanskopravnim i kaznenopravnim sankcijama uključujući, bez ograničenja, za kršenje autorskih prava.

7.4 Za bilo koju komunikaciju ili materijale koje nam pošaljete preko Mrežnog mjesta elektroničkom poštom ili na drugi način smatrat će se da se na njih ne primjenjuju prava vlasništva ili obveza povjerljivosti. Slobodni smo objavljivati, prikazivati, distribuirati i na drugi način upotrebljavati sve ideje, prijedloge, koncepte, dizajne, znanje i iskustvo i druge informacije sadržane u takvim komunikacijama ili materijalima za bilo koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, za razvoj, proizvodnju, oglašavanje i marketing sebe i svojih proizvoda.

8.1 Na Mrežno mjesto možemo dodati značajke koje vam omogućuju dijeljenje vašeg sadržaja s nama i drugim korisnicima našeg Mrežnog mjesta. Dijeljenjem sadržaja na Mrežnom mjestu vaš sadržaj može postati javno dostupan.

8.2 Za sav sadržaj koji dijelite na našem Mrežnom mjestu potvrđujete da imate sva potrebna prava za dodjelu ovih licencija i da je takav sadržaj u skladu sa svim primjenjivim zakonima, pravilima i propisima te da ne krši ili na drugi način predstavlja povredu autorskih prava, žiga, poslovne tajne, privatnosti ili drugog intelektualnog vlasništva ili drugih prava bilo koje treće strane te da ne sadrži viruse i drugi zlonamjerni softver.

8.3 Imajte na umu da ne tražimo niti potičemo slanje sadržaja koji sadrži ideje ili prijedloge koji se odnose na naše Mrežno mjesto, naše poslovanje ili poslovanje naših povezanih subjekata. Ako nam pošaljete bilo kakve ideje ili prijedloge, bez obzira na temu, mi i naši povezani subjekti nećemo imati nikakvih obveza u pogledu takvih ideja ili prijedloga i možemo ih upotrebljavati u bilo koju svrhu.

9.1 Naše Mrežno mjesto smijete upotrebljavati samo u zakonite svrhe. Zabranjeno je:

9.1.1 upotrebljavati Mrežno mjesto na bilo koji način koji krši ove uvjete ili bilo koji primjenjivi lokalni, nacionalni ili međunarodni zakon ili propis;

9.1.2 učiniti bilo kakvu radnju ili nešto što bi moglo oštetiti, poremetiti ili na drugi način ometati rad Mrežnog mjesta ili bilo koje opreme, mreže ili bilo kojeg softvera koji se upotrebljavaju za rad Mrežnog mjesta;

9.1.3 zloupotrebljavati Mrežno mjesto ili svjesno uvoziti viruse, trojance, crve, logičke bombe, špijunski softver, drugi računalni kod, datoteku ili program koji je štetan ili invazivan ili ima namjeru oštetiti ili preuzeti rad ili nadzirati upotrebu bilo kojeg hardvera, softvera ili opreme;

9.1.4 pokušati neovlašteno pristupiti Mrežnom mjestu, poslužitelju na kojem je ono pohranjeno ili bilo kojem drugom poslužitelju, računalu ili bazi podataka povezanoj s našim Mrežnim mjestom;

9.1.5 izvršiti napad na Mrežno mjesto uskraćivanjem resursa ili raspodijeljeni napad na Mrežno mjesto uskraćivanjem resursa;

9.1.6 ograničiti ili spriječiti bilo koju osobu da upotrebljava naše Mrežno mjesto (uključujući hakiranje ili narušavanje bilo kojeg dijela našeg Mrežnog mjesta);

9.1.7 reproducirati, umnožavati, kopirati, prodavati, preprodavati ili na drugi način iskorištavati u bilo koje komercijalne svrhe bilo koji dio, upotrebu ili pristup našem Mrežnom mjestu;

9.1.8 mijenjati, prilagođavati, prevoditi, vršiti obrnuti inženjering, dekompilirati ili rastavljati bilo koji dio našeg Mrežnog mjesta, osim ako je to izričito dopušteno primjenjivim zakonom;

9.1.9 ukloniti bilo kakvu obavijest o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva s našeg Mrežnog mjesta ili iz materijala koji potječu s našeg Mrežnog mjesta;

9.1.10 uokviriti ili zrcaliti bilo koji dio našeg Mrežnog mjesta bez našeg prethodnog izričitog pisanog pristanka;

9.1.11 stvoriti bazu podataka sustavnim preuzimanjem i pohranjivanjem svih ili bilo kojeg sadržaja dostupnog na našem Mrežnom mjestu;

9.1.12 upotrebljavati bilo koji robot, pauk, bilo koju aplikaciju za pretraživanje/dohvaćanje mrežnih mjesta ili bilo koje drugo ručno ili automatsko sredstvo za dohvaćanje, indeksiranje, „scraping“, podatkovno rudarenje („data mining“) ili na bilo koji način reproducirati ili zaobići navigacijsku strukturu ili prezentaciju našeg Mrežnog mjesta bez našeg prethodnog izričitog pisanog pristanka;

9.1.13 objavljivati bilo kakve neželjene ili neovlaštene reklame, promotivne materijale, bezvrijednu poštu, „spam“, lančana pisma, piramidalne sheme ili priliku za ulaganje ili bilo koji drugi oblik traženja; ili

9.1.14 objavljivati bilo kakvu materijalnu nejavnu informaciju o osobi ili tvrtki bez odgovarajućeg ovlaštenja za to.

9.2 Uz to, kada upotrebljavate naše Mrežno mjesto i/ili dijelite sadržaj s nama, zabranjeno vam je objavljivanje bilo kakvog sadržaja koji:

9.2.1 kleveće bilo koju osobu;

9.2.2 je opscen, uvredljiv, iskazuje ili potiče na mržnju;

9.2.3 zlostavlja, vrijeđa, zastrašuje ili ponižava bilo koju osobu;

9.2.4 promiče seksualno eksplicitan materijal;

9.2.5 promiče nasilje;

9.2.6 promiče diskriminaciju na temelju (bez ograničenja) rase, spola, vjere, nacionalnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije ili dobi;

9.2.7 krši bilo koja prava trećih strana, uključujući (bez ograničenja) autorska prava, zaštitne znakove, patente, poslovne tajne, prava javnosti, prava na privatnost i moralna prava;

9.2.8 promiče ili potiče terorizam ili bilo koju nezakonitu aktivnost ili antisocijalno ponašanje;

9.2.9 prijeti, zlostavlja, uznemiruje ili uzbunjuje bilo koju osobu;

9.2.10 je neistinit, obmanjujući ili bi mogao prevariti bilo koju osobu;

9.2.11 lažno predstavlja bilo koju osobu ili lažno predstavlja vaš identitet ili povezanost s bilo kojom osobom;

9.2.12 sadrži tuđe osobne podatke ili povjerljive podatke koji se odnose na druge osobe;

9.2.13 sadrži bilo kakvo oglašavanje ili promiče bilo koje usluge ili poveznice na druga mrežna mjesta; ili

9.2.14 promiče politički program.

9.3 Svako takvo kršenje možemo prijaviti relevantnim tijelima za provođenje zakona i u potpunosti ćemo surađivati s tim tijelima ili poštivati sudski nalog kojim se od nas traži da otkrijemo vaš identitet. Zadržavamo pravo moderiranja i uklanjanja bilo kojeg sadržaja ili materijala ili otkazivanja bilo koje poveznice u bilo kojem trenutku kada to smatramo prikladnim.

9.4 Iako možemo nadzirati i moderirati sadržaj ili materijale poslane preko Mrežnog mjesta, nemamo obvezu to činiti i ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo što sadržano u bilo kojem sadržaju koji stvaraju korisnici, uključujući (bez ograničenja) bilo koju pogrešku, klevetu, izostavljanje, neistinu, opscenost, vulgarnost, diskriminaciju ili netočnost.

9.5 Ne jamčimo da će Mrežno mjesto biti potpuno sigurno ili bez grešaka ili virusa. Vi ste odgovorni za konfiguriranje svoje informacijske tehnologije, računalnih programa i platforme kako biste pristupili Mrežnom mjestu i preporučujemo da upotrebljavate vlastiti softver za zaštitu od virusa.

Vaše osobne podatke upotrebljavat ćemo isključivo kako je navedeno u našoj Politici zaštite privatnosti.

11.1 Iako ulažemo razumne napore u posuvremenjivanje informacija na Mrežnom mjestu, ne izjavljujemo i ne jamčimo, bilo izričito bilo implicitno, da je sadržaj trećih strana na našem Mrežnom mjestu točan, potpun ili ažuran, osim ako imamo izričito saznanje da sadržaj treće strane na našem Mrežnom mjestu krši prava trećih strana.

11.2 Poveznice na druga mrežna mjesta i resurse trećih strana na našem Mrežnom mjestu služe samo za vaše informiranje. Nemamo kontrolu nad sadržajem, pravilima o zaštiti privatnosti, sigurnošću ili praksama mrežnih mjesta trećih strana i ne preuzimamo odgovornost za njih. Poveznice vam pružamo samo radi praktičnosti i njihovo dodavanje ne podrazumijeva pouzdanost sadržaja ili naše odobravanje sadržaja bilo kojeg mrežnog mjesta trećih strana. Mrežna mjesta i resurse trećih strana upotrebljavajte na vlastitu odgovornost.

11.3 Naš sadržaj može biti smješten na YouTubeu ili drugim platformama društvenih medija. Te platforme društvenih medija primjenjuju vlastite skupove uvjeta upotrebe i pravila o zaštiti privatnosti koji su odvojeni od naših. Nemamo kontrolu nad sadržajem, pravilima o zaštiti privatnosti, sigurnošću ili praksama YouTubea ili drugih platformi društvenih medija i ne preuzimamo odgovornost za njih.

12.1 Ništa u ovim uvjetima ne isključuje niti ograničava našu odgovornost za:

12.1.1 smrt ili tjelesnu ozljedu uzrokovanu našim nemarom;

12.1.2 prijevaru ili lažno prikazivanje; i

12.1.3 bilo koje pitanje u vezi s kojim bi za nas bilo nezakonito isključiti ili ograničiti našu odgovornost.

12.2 Ništa u ovim uvjetima ne utječe na vaša zakonska prava.

12.3 Suglasni ste da nećete upotrebljavati Mrežno mjesto ili bilo koji sadržaj na Mrežnom mjestu u komercijalne ili poslovne svrhe i nemamo nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak dobiti, gubitak posla, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.

12.4 Naša ukupna odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak ili bilo kakvu štetu proizašlu iz ovih uvjeta ili u vezi s njima, u okviru ugovora (uključujući bilo kakvu odštetu), prekršaja ili na drugi način, bit će ograničena na iznos od 100 EUR.

Ako imate bilo kakvo pitanje ili prigovor u vezi s našim Mrežnim mjestom ili ovim uvjetima upotrebe, obratite nam se pomoću jedne od opcija navedenih u odjeljku 1.

Možemo prekinuti – nakon isteka razdoblja prethodne obavijesti – vaš pristup ili vašu upotrebu Mrežnog mjesta ili bilo kojeg njegova dijela u bilo kojem trenutku iz opravdanog razloga, posebice ako prekršite ove uvjete. Nakon takvog prekida vaše pravo na pristup ili upotrebu našeg Mrežnog mjesta odmah će prestati. Prekid vašeg pristupa i upotrebe našeg Mrežnog mjesta iz valjanog razloga može se izvršiti bez prethodne obavijesti, posebno ako (i) materijalno prekršite ove uvjete upotrebe, posebno odjeljke 7, 8 i 9 ili (ii) ako je vaša upotreba našeg Mrežnog mjesta u suprotnosti s primjenjivim zakonima. Prekid vašeg pristupa ili upotrebe našeg Mrežnog mjesta neće utjecati na zakonska prava ili obveze nijedne strane.

Ako se bilo koja odredba, u cijelosti ili djelomično, smatra nezakonitom, ništavnom ili na drugi način neprovedivom, tada će se ta odredba ili njezin dio izdvojiti iz ovih uvjeta i neće utjecati na valjanost i provedivost preostalih odredbi.

Ako ne inzistiramo da izvršite bilo koju od svojih obveza prema ovim uvjetima, ili ako ne provedemo svoja prava u odnosu na vas, ili ako to odgodimo, to neće značiti da smo se odrekli svojih prava u odnosu na vas i da ne morate izvršiti te obveze. Ako se odreknemo svojih prava u odnosu na vaše obveze koje niste izvršili, učinit ćemo to isključivo u pisanom obliku, a to neće značiti da se automatski odričemo svojih prava u odnosu na vaše obveze koje niste izvršili u budućnosti.

17.1 Ovi uvjeti regulirani su zakonima Republike Hrvatske. To znači da će vaš pristup i vaša upotreba Mrežnog mjesta, kao i svaki spor ili zahtjev koji proizlazi iz toga ili u vezi s tim (uključujući izvanugovorne sporove ili zahtjeve), biti reguliran hrvatskim pravom.

17.2 Ako živite u Ujedinjenom Kraljevstvu ili Europskoj uniji i usmjeravamo ovo Mrežno mjesto (i/ili obavljamo svoje komercijalne ili profesionalne aktivnosti u vezi s Mrežnim mjestom) u zemlji u kojoj živite, primjenjivat će se sve obvezne odredbe zakona zemlje u kojoj živite. Ništa u ovim uvjetima, uključujući odjeljak 17.1, ne utječe na vaša prava kao potrošača da se oslonite na takve obvezne odredbe lokalnih zakona.

Ako ste potrošač s prebivalištem u Europskoj uniji i želite imati više informacija o internetskom rješavanju sporova, molimo, slijedite ovu poveznicu do mrežnog mjesta Europske komisije: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ova se poveznica navodi u skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća samo u informativne svrhe. Nismo obavezni niti sudjelujemo u internetskom rješavanju sporova.